Van Breen en de Weerd Uitvaartverzorging staat voor u klaar

Van Breen en de Weerd Uitvaartverzorging biedt een nieuwe service aan zorgprofessionals die beroepsmatig te maken krijgen met overlijden, zoals huisartsen of medewerkers van zorginstellingen. Uitvaartbegeleiders zijn een schakel in een keten van professionals. Samen met deze andere professionals bieden we zorg rondom het levenseinde. Het is dus fijn om elkaar met enige regelmaat op te zoeken en ons werk op elkaar af te stemmen.

Zorgprofessionals kunnen de hulp inschakelen van van Breen en de Weerd Uitvaartverzorging. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn rondom een overlijden -in de breedste zin van het woord- kunnen professionals kosteloos en belangeloos een beroep op ons doen. Naast advies geeft ons team ook presentaties en workshops op locatie.

Behoefte aan een gesprek of aan ondersteuning?

Voor een goed afscheid is tijd, rust en ruimte nodig. Daar zorgen wij graag voor.

Maak een afspraak

© 2022 Van Breen & De Weerd Uitvaartverzorging. alle rechten voorbehouden. | website: advice.nl